Uki Goshi
O Goshi

Koshi Guruma
Harai Goshi

Hane Goshi
Uchi Mata

Tsurikomi Goshi
Ushiro Goshi

Utsuri Goshi
Tsuri Goshi


Ajouter à mes favoris

Ecrivez-moi
Plaquette TVBM 2009